In 2011 en 2012 heeft To the Point een bijdrage geleverd aan verschillende campagnes van Mezzo,
Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

In het kader van ‘Het jaar van de vrijwilliger’ heeft Mezzo aandacht gegenereerd voor de inzet
van jonge vrijwilligers. Met speciale pagina’s op Hyves en Facebook werden jongeren opgeroepen
filmpjes te maken van hun vrijwilligerswerk. Het heeft een aantal zeer inspirerende filmpjes
opgeleverd, die op hartverwarmende wijze lieten zien wat jongeren voor jongeren kunnen betekenen!

Voor het project ‘Werk en mantelzorg’ heeft To the Point ondersteuning geboden bij de organisatie
van de bijeenkomst ‘Werk en mantelzorg in uitvoering’. Deze bijeenkomst  is georganiseerd door
Mezzo, in samenwerking met de vakbonden FNV, CNV en MHP. Het onderwerp werd geïntroduceerd met drie
filmpjes, waarin vakbondsbestuurders Agnes Jongerius, Jaap Smit en Richard Steenborg een
werkende mantelzorger interviewen. De productiebegeleiding hiervan lag in handen van To the Point.

Ook was To the Point mede verantwoordelijk voor de organisatie van de 6e Nationale Mantelzorglezing
op 11 juni 2011. De lezing werd uitgesproken door hoogleraar Jo Hermanns, met als titel ‘Jonge
mantelzorgers: slachtoffers of helden?’. De lezing met aansluitend debat heeft veel
persaandacht opgeleverd voor de problematiek van jonge mantelzorgers.Daarnaast heeft To the Point een aantal communicatiemiddelen geproduceerd, zoals de brochure
‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ en de bladen ‘Hulppost’ (voor organisaties van
Georganiseerde Burenhulp) en ‘Zicht op kwaliteit’ (over kwaliteitsverbetering in de zorg). Zowel
de tekst-, foto- en eindredactie als de productiebegeleiding zijn verzorgd door To the Point.