In 2002 is To the Point deelnemer geworden van de projectgroep Verbeter de Binnenstad. De
projectgroep had de opdracht een ontwikkelingsplan op te stellen voor de historische binnenstad
van de gemeente IJsselstein.
Het conceptplan is opgesteld na een intensief participatietraject, waarvoor acht bijeenkomsten
met een klankbordgroep zijn georganiseerd. In deze klankbordgroep hadden vertegenwoordigers
van (maatschappelijke) instellingen en andere belanghebbende organisaties zitting. Tijdens de
klankbordgroepbijeenkomsten werden verschillende aspecten van de binnenstad, het op te stellen
plan, de doelstellingen en de mogelijkheden om dit te realiseren doorgesproken.
De resultaten van deze bijeenkomsten zijn meegewogen bij het opstellen van het plan, dat vervolgens
aan de bewoners en andere geïnteresseerden is gepresenteerd tijdens een grootse bijeenkomst. Op
deze avond en in de periode daarna kon iedereen zijn mening hierover schriftelijk kenbaar maken.
Deze aanpak heeft geleid tot het ontwikkelingsplan 'Verbeter de Binnenstad', dat in de zomer van
2003 is vastgesteld door de gemeenteraad. Door de gekozen aanpak bij het opstellen van het plan,
kan de gemeente rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak en ondersteuning door betrokken
partijen.
To the Point was verantwoordelijk voor de communicatie rond en de nadere invulling van het hele
participatietraject en de daarop volgende  uitvoeringsfase tot 2008.