In 2009 en 2010 heeft To the Point verschillende diensten verleend aan de gemeente Houten.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden betrof interim communicatieadvies op verschillende dossiers,
met name op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Internationale Samenwerking, Openbare Werken en
de ontwikkeling van het centrum.
Daarnaast heeft To the Point ook de productiebegeleiding, redactie en fotografie verzorgd van
verschillende publicaties waaronder de Perspectiefnota en de publieksversie daarvan, een folder
over Hondenbeleid en verschillende edities van Bouwen aan Houten.