Als ondernemer weet u waarvoor uw onderneming staat en welke doelen u nastreeft. Ook is voor u helder welke professionaliteit u in huis heeft en welke waarden en normen u hanteert in uw dienstverlening.

 

Maar kunnen uw klanten dat ook aflezen aan uw communicatie-uitingen? Geeft uw website een duidelijk beeld van wat uw bedrijf te bieden heeft? Heeft uw drukwerk de kwaliteit waarmee u uw professionaliteit wil onderstrepen? Zijn de boodschappen helder en begrijpelijk, ook voor mensen die niet thuis zijn in uw werkveld? Zijn er aanvullende communicatiemiddelen in te zetten om uw bedrijf nog beter zichtbaar te maken?

Allemaal vragen waarop wij een antwoord kunnen geven!

 

Wilt u weten wat er aan uw communicatie te verbeteren valt? Laat To the Point een CommunicatieScan uitvoeren. Wij bekijken of uw communicatie aansluit op uw doelgroepen en uw missie en visie ondersteunt. Wij maken een beoordeling van het taalgebruik en de uitstraling van uw communicatiemiddelen en welke aanvullingen mogelijk zijn.

U ontvangt van ons een duidelijk overzicht van uw scores op verschillende onderdelen. Ook geven wij advies over mogelijke verbeterpunten en aanvullende middelen die u kunt inzetten om uw communicatie te verbeteren. natuurlijk kunnen wij u ook verder helpen met het implementeren van de aanbevelingen!