To the Point Communication is een 'full service' communicatiebureau. Onze activiteiten strekken zich uit van strategische advisering en (communicatie-) planvorming, het ontwikkelen en uitvoeren van de hierbij gewenste middelen en het trainen en coachen van betrokkenen medewerkers.
Als tweemanszaak kunnen wij een breed pakket aan producten leveren, vanwege onze nauwe samenwerkingverbanden met collega-bedrijven in de communicatiebranche.
Daarnaast is To the Point zelfstandig uitgever van een tweetal vogelgidsen in de regio Utrecht.